గుడ్డు పులుసు 😋👌ఇలా చేసిచూడండి రుచి అదిరిపోతుంది|Kodi Guddu Pulusu in Telugu| Egg Pulusu in Telugu