+ Đổi mới giao diện đơn giản dễ sử dụng + Thao tác mở và thoát với tốc độ nhanh + Hỗ trợ cập nhật ngay trên ứng dụng không cần phải gỡ đi cài…


Facebook: Xbmc Tips And tricks     //www.facebook.com/groups/565124710285772/ VPN SETUP KODI: //vpn.kodi17.com Forum: //xbmcm3u.com kodi Evo Tech //kryptonkodi.com //www.youtube.com/channel/UCkfg9-oz3rqYVqnyRr7gHyQ //Funkykitchengadgets.com IPVanish VPN Link: //www.ipvanish.com/?a_aid=559b2ebabc791&a_bid=48f95966 kodi18 Twitter: //twitter.com/Miniboxpro //querisavines.com Merica Build Kodi UFC //kodiufc.com  

Bản cập nhật mới nhất 2017 cho KODI ITVPLUS

| Kodi 18 |
About The Author
-