+ Đổi mới giao diện đơn giản dễ sử dụng + Thao tác mở và thoát với tốc độ nhanh + Hỗ trợ cập nhật ngay trên ứng dụng không cần phải gỡ đi cài…


Facebook: Xbmc Tips And tricks     https://www.facebook.com/groups/565124710285772/ VPN SETUP KODI: http://vpn.kodi17.com Forum: http://xbmcm3u.com kodi Evo Tech https://kryptonkodi.com https://www.youtube.com/channel/UCkfg9-oz3rqYVqnyRr7gHyQ http://Funkykitchengadgets.com IPVanish VPN Link: https://www.ipvanish.com/?a_aid=559b2ebabc791&a_bid=48f95966 kodi18 Twitter: https://twitter.com/Miniboxpro http://querisavines.com Merica Build Kodi UFC http://kodiufc.com  

Bản cập nhật mới nhất 2017 cho KODI ITVPLUS

| Kodi 18 |
About The Author
-