Μια λύση όταν δεν μπαίνει το KODI… και παρουσίαση του Rooted TV Box H9 X3 με Amlogic S905x3.